REGULAMIN DOSTAW I PŁATNOŚCI

I CZAS I METODY DOSTAWY

 1. Rozumiemy, że nasi klienci oczekują szybkiej wysyłki zakupionego towaru, dlatego robimy wszystko aby dostawy wychodziły od Sprzedawcy w ciągu maksymalnie 24 godzin lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostaw od złożenia ostatecznego, zaakceptowanego zamówienia i by dostawy docierały do klienta w ciągu 72 godzin lub zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostaw Sprzedawcy wybranego w czasie dokonywania zakupu.

 2. Sprzedaży dokonuje i dostawy realizuje Sprzedawca, jest to podmiot wskazany kupującemu w czasie składania zamówienia w sklepie, z którym kupujący zawarł umowę sprzedaży oraz dostawy towarów uwidocznionych w sklepie, ostatecznie akceptując ofertę tego podmiotu uwidocznioną w czasie składania zamówienia.

 3. Dostawy realizowane są jedynie na terytorium Polski.

 4. Po wdrożeniu do realizacji danego zamówienia przez Sprzedawcę klient otrzyma informację potwierdzającą tą okoliczność wraz z przewidywanym czasem dostawy.

 5. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca przy zakupie towarów o minimalnej wartości logistycznej, która wynosi 300 złotych netto – Sprzedawca, oraz Portal,  nie prowadzi sprzedaży towarów, gdy wartość lub łączna wartość zamówionych towarów nie przekracza kwoty 300 złotych netto. 

II ZASADY I METODY PŁATNOŚCI

Dla komfortu naszych klientów informujemy, a Klient akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości oraz zobowiązuje się, że:

 1. Sprzedawca pobiera w swoim imieniu i na swoją rzecz zapłatę za zakupione towary, a tego rodzaju pełna zapłata zwalnia Klienta z zobowiązań wobec Sprzedawcy, co Klient akceptuje dokonując zakupu i akceptując regulaminy PoloPortalu;

 2. „Klient integratora” ma możliwość zapłaty za towar środkami u integratora, to jest Klient, który na podstawie umowy z integratorem posiada do dyspozycji środki pieniężne u integratora, w ramach sprzedaży na Platformie może zapłacić za nabywane towary środkami posiadanymi przez siebie u integratora (zwanymi „środkami u integratora”), a zawierając umowę sprzedaży z tą formą zapłaty klient nieodwołalnie upoważnia integratora do przekazania Sprzedawcy środków u integratora, jako zapłaty za sprzedaż do wysokości ceny, jaką jest zobowiązany zapłacić za nabywane towary, a wynikającej z danej faktury zakupowej i w chwili ich przekazania przez integratora Sprzedającemu zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty za nabywane towary do wysokości przekazanych środków.

 3. Z chwilą wyboru formy płatności – płatność bezgotówkowa środkami u integratora Klient udziela integratorowi nieodwołalnego polecenia przekazania przez integratora środków Klienta zgromadzonych u integratora na rzecz Sprzedawcy, do wysokości ceny, jaką jest zobowiązany zapłacić w ten sposób za nabywane towary oraz upoważnia PoloPortal do poinformowania o tej dyspozycji integratora.

 4. Umożliwiamy następujące metody płatności za zakupy z podaniem numeru zamówienia w tytule:
  • przelew standardowy/tradycyjny bezpośrednio na konto Sprzedawcy wybranego w czasie dokonywanego zakupu:
  • prosimy wpisać numer zamówienia w tytule przelewu.
  • płatność bezgotówkowa  środkami u integratora;
  • kredyt kupiecki - płatność za fakturę z odroczonym terminem płatności określonym przez Sprzedawcę wybranego w czasie dokonywanego zakupu na fakturze, a ustalonym przez Sprzedawcę na bazie historii płatności i współpracy z danym Klientem.